Test 006 (3)

Trang chủ Onthionline.net Bài tập tiếng anh
Cập nhật ngày:2011-03-12 Lượt xem:37225 Level:(3)

3.As soon as the ......... arrive, it will be your job to show them round the work place and give them a general history of the company for which they want to work.

chosen

selected

candidates

appliers

Đáp án

Bạn cần Đăng nhập và xác thực tài khoản để xem lời giải bài này !

Chuyên mục

Bài tập khác

Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay