Test 016 (5)

Trang chủ Onthionline.net Bài tập tiếng anh
Cập nhật ngày:2011-11-15 Lượt xem:40502 Level:(5)

5.He grabbed me ___ the arm.

at

by

in

with

Đáp án

Bạn cần Đăng nhập và xác thực tài khoản để xem lời giải bài này !

Phần tiếp theo

1. Test 016 (5) 2. Test 016 (7) 3. Test 016 (9)

Chuyên mục

Bài tập khác

Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay