Test 004 (2)

Trang chủ Onthionline.net Bài tập tiếng anh
Cập nhật ngày:2011-10-12 Lượt xem:41609 Level:(2)

2.One of you ___ to go first.

have

has

Đáp án

Bạn cần Đăng nhập và xác thực tài khoản để xem lời giải bài này !

Chuyên mục

Bài tập khác

Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay