Test 014 (4)

Trang chủ Onthionline.net Bài tập tiếng anh
Cập nhật ngày:2013-04-15 Lượt xem:41212 Level:(4)

4.In 1893, the Hudson's Bay Company ___ a new store at the corner of Georgia and Granville.

opening

had been opening

had opehad

opened

Đáp án

Bạn cần Đăng nhập và xác thực tài khoản để xem lời giải bài này !

Chuyên mục

Bài tập khác

Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay