Test 003 (3)

Trang chủ Onthionline.net Bài tập tiếng anh
Cập nhật ngày:2013-01-10 Lượt xem:40774 Level:(3)

3.His job was so tiring that he felt absolutely ___ .

scrabbled

scattered

shattered

sharpened

Đáp án

Bạn cần Đăng nhập và xác thực tài khoản để xem lời giải bài này !

Chuyên mục

Bài tập khác

Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay