Test 014 (6)

Trang chủ Onthionline.net Bài tập tiếng anh
Cập nhật ngày:2008-08-23 Lượt xem:40953 Level:(6)

6.Do you know when _____?

was the accident happening

the accident was happening

did the accident happen

the accident happened

Đáp án

Bạn cần Đăng nhập và xác thực tài khoản để xem lời giải bài này !

Chuyên mục

Bài tập khác

Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay