Test 067 (5)

Trang chủ Onthionline.net Bài tập tiếng anh
Cập nhật ngày:2012-01-17 Lượt xem:41784 Level:(5)

5.Small distinctions among stamps, unimportant to the person average , would mean a great deal to the stamp collector.

A

B

C

D

Đáp án

Bạn cần Đăng nhập và xác thực tài khoản để xem lời giải bài này !

Chuyên mục

Bài tập khác

Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay