Test 065 (1)

Trang chủ Onthionline.net Bài tập tiếng anh
Cập nhật ngày:2012-09-16 Lượt xem:1432 Level:(1)

1.Some snakes have hollow teeth are called fangs that they use to poison their victims.

A

B

C

D

Đáp án

Bạn cần Đăng nhập và xác thực tài khoản để xem lời giải bài này !

Chuyên mục

Bài tập khác

Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay