Test 065 (4)

Trang chủ Onthionline.net Bài tập tiếng anh
Cập nhật ngày:2012-05-20 Lượt xem:40797 Level:(4)

4.Any group that conducting its meeting using parliamentary rules will encounter situations where prescribed procedures cannot be applied.

A

B

C

D

Đáp án

Bạn cần Đăng nhập và xác thực tài khoản để xem lời giải bài này !

Chuyên mục

Bài tập khác

Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay