Test 065 (5)

Trang chủ Onthionline.net Bài tập tiếng anh
Cập nhật ngày:2009-04-26 Lượt xem:1882 Level:(5)

5.The strongly patriotic character of Charles Sangster�s poetry is credited about greatly furthering the cause of confederation in Canada.

A

B

C

D

Đáp án

Bạn cần Đăng nhập và xác thực tài khoản để xem lời giải bài này !

Chuyên mục

Bài tập khác

Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay