Test 064 (5)

Trang chủ Onthionline.net Bài tập tiếng anh
Cập nhật ngày:2013-01-28 Lượt xem:34034 Level:(5)

5.The extraordinary beautiful of orchids makes them the basis of a multimillion dollar floral industry .

A

B

C

D

Đáp án

Bạn cần Đăng nhập và xác thực tài khoản để xem lời giải bài này !

Chuyên mục

Bài tập khác

Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay