Test 064 (8)

Trang chủ Onthionline.net Bài tập tiếng anh
Cập nhật ngày:2012-01-17 Lượt xem:1532 Level:(8)

8.If it is kept dry, a seed can still sprout up to forty years after their formation.

A

B

C

D

Đáp án

Bạn cần Đăng nhập và xác thực tài khoản để xem lời giải bài này !

Chuyên mục

Bài tập khác

Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay