Test 048 (8)

Trang chủ Onthionline.net Bài tập tiếng anh
Cập nhật ngày:2011-00-28 Lượt xem:2890 Level:(8)

8,Besides providing clues to the nature of atoms, mineral analysis allows to speculate geologists about the ancient Earth

A

B

C

D

Đáp án

Bạn cần Đăng nhập và xác thực tài khoản để xem lời giải bài này !

Chuyên mục

Bài tập khác

Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay