Test 046 (7)

Trang chủ Onthionline.net Bài tập tiếng anh
Cập nhật ngày:2010-01-17 Lượt xem:1469 Level:(7)

7.Musical chords generally consist of three or four notes, which played at the same time.

A

B

C

D

Đáp án

Bạn cần Đăng nhập và xác thực tài khoản để xem lời giải bài này !

Chuyên mục

Bài tập khác

Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay