Test 046 (8)

Trang chủ Onthionline.net Bài tập tiếng anh
Cập nhật ngày:2008-08-16 Lượt xem:36011 Level:(8)

8.The novel or short story are the literary forms most typically c alled fiction

A

B

C

D

Đáp án

Bạn cần Đăng nhập và xác thực tài khoản để xem lời giải bài này !

Chuyên mục

Bài tập khác

Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay