Test 015 (8)

Trang chủ Onthionline.net Bài tập tiếng anh
Cập nhật ngày:2008-09-18 Lượt xem:40884 Level:(8)

8.I'm walking right up to the crowd now to see ......... .

what's happen

what's happens

what's happened

what's occuring

Đáp án

Bạn cần Đăng nhập và xác thực tài khoản để xem lời giải bài này !

Chuyên mục

Bài tập khác

Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay