Test 013 (5)

Trang chủ Onthionline.net Bài tập tiếng anh
Cập nhật ngày:2011-03-17 Lượt xem:41173 Level:(5)

5.It is always more relaxing to eat in a restaurant where the faces of the staff are......... and you know everyone by name.

familiarized

familiar

familiarly

familiarity

Đáp án

Bạn cần Đăng nhập và xác thực tài khoản để xem lời giải bài này !

Chuyên mục

Bài tập khác

Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay