Test 006 (9)

Trang chủ Onthionline.net Bài tập tiếng anh
Cập nhật ngày:2012-07-21 Lượt xem:40450 Level:(9)

9.I believe it is......... to hold a door open for a lady.

politic

polite

political

politeness

Đáp án

Bạn cần Đăng nhập và xác thực tài khoản để xem lời giải bài này !

Chuyên mục

Bài tập khác

Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay