Test 018 (3)

Trang chủ Onthionline.net Bài tập tiếng anh
Cập nhật ngày:2009-11-23 Lượt xem:36828 Level:(3)

3.What did you leave the meeting early _________?

away

out

fort

like

Đáp án

Bạn cần Đăng nhập và xác thực tài khoản để xem lời giải bài này !

Chuyên mục

Bài tập khác

Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay