English Slang Idioms (973)

Trang chủ Onthionline.net Bài tập tiếng anh
Cập nhật ngày:2010-08-18 Lượt xem:41040 Level:(973)

3."Showing yet another case of honor among ......... ', it has now been proven that the Mafia kingpin arrested two years ago was innocent and was covering up for a best friend," the television blared in the bar.

gangsters

thugs

thieves

get

Đáp án

Bạn cần Đăng nhập và xác thực tài khoản để xem lời giải bài này !

Chuyên mục

Bài tập khác

Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay