English Slang Idioms (446)

Trang chủ Onthionline.net Bài tập tiếng anh
Cập nhật ngày:2012-08-23 Lượt xem:40405 Level:(446)

6.Quitting smoking is very hard. I quit a year ago, cold ......... : no patch, no gum, nothing — and it was horrible.

shoulder

turkey

cuts

breeze

Đáp án

Bạn cần Đăng nhập và xác thực tài khoản để xem lời giải bài này !

Chuyên mục

Bài tập khác

Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay