Odd-lot Orders (1)

Trang chủ Onthionline.net Bài tập tiếng anh
Cập nhật ngày:2011-03-26 Lượt xem:40344 Level:(1)

1. Where a person gives, either for his own account or for various accounts in which he has an actual monetary interest, buy or sell odd-lot orders which aggregate 100 shares or more, such orders shall, as far as possible, be consolidated into .........-lot units.

common

full

job

whole

Đáp án

Bạn cần Đăng nhập và xác thực tài khoản để xem lời giải bài này !

Chuyên mục

Bài tập khác

Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay