Asset Allocation (1)

Trang chủ Onthionline.net Bài tập tiếng anh
Cập nhật ngày:2012-03-23 Lượt xem:2187 Level:(1)

1. Ope Agbaje, an ABS analyst at CSAM, comments that traditional approaches to asset allocation have tended to focus on packaging together risk and return into one portfolio in the pursuit of ..........

maxiperformance

megaperformance

outperformance

overperformance

Đáp án

Bạn cần Đăng nhập và xác thực tài khoản để xem lời giải bài này !

Chuyên mục

Bài tập khác

Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay