Business buzzwords: Last increment bidding (10)

Trang chủ Onthionline.net Bài tập tiếng anh
Cập nhật ngày:2013-04-25 Lượt xem:40561 Level:(10)

10. RBC Dominion Securities is accused of ......... trading in shares of the firm's parent, Royal Bank of Canada; four of its traders are accused of buying and selling $33 million worth of shares at the same time — improperly taking both sides of the trades — to cut risks they faced because of a series of trading errors and misunderstandings.

back

flipside

offset

wash

Đáp án

Bạn cần Đăng nhập và xác thực tài khoản để xem lời giải bài này !

Chuyên mục

Bài tập khác

Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay