Business buzzwords: Compensation (1)

Trang chủ Onthionline.net Bài tập tiếng anh
Cập nhật ngày:2009-05-13 Lượt xem:5175 Level:(1)

1. A golden ......... is an exceptional compensation package offered by an acquiring company to the top executives of the company being bought, meant to keep them interested in retaining their positions; but it may not be in the best interests of shareholders.

hello

life jacket

pasrachute

pillow

Đáp án

Bạn cần Đăng nhập và xác thực tài khoản để xem lời giải bài này !

Chuyên mục

Bài tập khác

Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay