Business buzzwords: Taking delivery (1)

Trang chủ Onthionline.net Bài tập tiếng anh
Cập nhật ngày:2011-00-17 Lượt xem:2186 Level:(1)

1. When used of deliveries on futures contracts, the term '......... hands' usually means that the receiving party will probably take delivery and retain ownership of the commodity; when speaking of futures positions, the term usually means positions held by trade interests or well-financed speculators.

large

long

open

strong

Đáp án

Bạn cần Đăng nhập và xác thực tài khoản để xem lời giải bài này !

Chuyên mục

Bài tập khác

Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay