Business buzzwords: Taking delivery (10)

Trang chủ Onthionline.net Bài tập tiếng anh
Cập nhật ngày:2009-00-23 Lượt xem:37192 Level:(10)

10. The SEC alleged that George Motz, the President of MFA, engaged in fraudulent trade allocation or '.........': Motz allegedly unfairly allocated trades that had appreciated in value to MFA's proprietary trading account and allocated purchases that had depreciated in value to the accounts of his advisory clients.

apple-picking

cherry-picking

peach-picking

plum-picking

Đáp án

Bạn cần Đăng nhập và xác thực tài khoản để xem lời giải bài này !

Chuyên mục

Bài tập khác

Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay