Business buzzwords: Platinum blonde (5)

Trang chủ Onthionline.net Bài tập tiếng anh
Cập nhật ngày:2009-10-14 Lượt xem:40470 Level:(5)

5. A European-type payer ......... gives the owner the right to enter a swap at a predetermined fixed rate, where s/he pays the fixed leg of the contract and receives the floating leg, i.e. the Libor rate, at the expiration (maturity) of the option.

fixation

floption

legation

swaption

Đáp án

Bạn cần Đăng nhập và xác thực tài khoản để xem lời giải bài này !

Chuyên mục

Bài tập khác

Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay