Technology licensing (3)

Trang chủ Onthionline.net Bài tập tiếng anh
Cập nhật ngày:2011-05-27 Lượt xem:40520 Level:(3)

3. A technology licensing agreement usually enables a firm to enter a foreign market quickly, and ......... fewer financial and legal risks than owning and operating a foreign manufacturing facility or participating in an overseas joint venture.

avoids

endures

poses

stands

Đáp án

Bạn cần Đăng nhập và xác thực tài khoản để xem lời giải bài này !

Chuyên mục

Bài tập khác

Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay