Business buzzwords: Confidence in Christmas (1)

Trang chủ Onthionline.net Bài tập tiếng anh
Cập nhật ngày:2012-08-21 Lượt xem:2192 Level:(1)

1. CEO Craig Barratt was very cautious in his interview with CNBC, where he went out of his way to say that this networking technology company with a big retail component could not feel confident going into Christmas; I think that he is ........., setting the bar low so the stock can advance, take the medicine now for a rally later.

badmouthing

downgrading

sandbagging

undercutting

Đáp án

Bạn cần Đăng nhập và xác thực tài khoản để xem lời giải bài này !

Chuyên mục

Bài tập khác

Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay