Business buzzwords: Confidence in Christmas (4)

Trang chủ Onthionline.net Bài tập tiếng anh
Cập nhật ngày:2011-07-10 Lượt xem:11122 Level:(4)

4. P&G Chief Executive A.G. Lafley discussed why his company is no longer dependant on mergers to continue sales and profit growth: "Our growth has been quality growth because of ......... growth," he said, adding that non-merger related growth has averaged 8 percent in recent years.

internal

intrinsic

organic

orgasmic

Đáp án

Bạn cần Đăng nhập và xác thực tài khoản để xem lời giải bài này !

Chuyên mục

Bài tập khác

Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay