Business buzzwords: Confidence in Christmas (6)

Trang chủ Onthionline.net Bài tập tiếng anh
Cập nhật ngày:2008-09-10 Lượt xem:2041 Level:(6)

6. When you run out of credit and can't Top Up, you can get a 2 Call Credit ......... from Vodafone; so when you get that punctured tyre or absolutely have to respond to that special someone, you can!

COD

DOA

FOB

IOU

Đáp án

Bạn cần Đăng nhập và xác thực tài khoản để xem lời giải bài này !

Chuyên mục

Bài tập khác

Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay