Business buzzwords: Tight curbs (6)

Trang chủ Onthionline.net Bài tập tiếng anh
Cập nhật ngày:2008-11-22 Lượt xem:32819 Level:(6)

6. The ......... Commission was formed in 1973 by private citizens of Japan, Europe (European Union countries), and North America (United States and Canada) to foster closer cooperation among these core democratic industrialized areas of the world with shared leadership responsibilities in the wider international system.

Economic

First World

Industrial

Trilateral

Đáp án

Bạn cần Đăng nhập và xác thực tài khoản để xem lời giải bài này !

Chuyên mục

Bài tập khác

Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay