Business buzzwords: Auditor’s doubt (9)

Trang chủ Onthionline.net Bài tập tiếng anh
Cập nhật ngày:2008-06-28 Lượt xem:2077 Level:(9)

9. When a law firm that handled tons of sensitive legal matters for Valley startups and VC firms then goes belly up, what happens to all that information? — currently ......... Brobeck, Phleger & Harrison LLP notified clients that their digital files would be placed in a 'closed archive' managed by the Library of Congress.

debriefed

deceased

defunct

despondent

Đáp án

Bạn cần Đăng nhập và xác thực tài khoản để xem lời giải bài này !

Chuyên mục

Bài tập khác

Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay