Business buzzwords: Animal markets (2)

Trang chủ Onthionline.net Bài tập tiếng anh
Cập nhật ngày:2011-10-27 Lượt xem:2183 Level:(2)

2. Aggressive price cutting by Wal-Mart Stores, the world's biggest retailer, is likely to put ......... pressure on food manufacturers this year: with commodity prices rising, one would expect that manufacturers would pass their cost increases along — but not if Wal-Mart won't allow it.

economic

margin

profit

sales

Đáp án

Bạn cần Đăng nhập và xác thực tài khoản để xem lời giải bài này !

Chuyên mục

Bài tập khác

Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay