Business buzzwords: Online exchange (1)

Trang chủ Onthionline.net Bài tập tiếng anh
Cập nhật ngày:2011-06-12 Lượt xem:2192 Level:(1)

1. ........., Inc., the nation's first government-regulated online exchange for binary options and futures, today announced that it has secured $12.5 million from Norwest Venture Partners (NVP), a leading Silicon Valley venture capital firm.

EasyStreet

HedgeStreet

MainStreet

WallStreet

Đáp án

Bạn cần Đăng nhập và xác thực tài khoản để xem lời giải bài này !

Chuyên mục

Bài tập khác

Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay