Business buzzwords: Dutch colonists (1)

Trang chủ Onthionline.net Bài tập tiếng anh
Cập nhật ngày:2012-07-24 Lượt xem:35077 Level:(1)

1. ......... was named after the wooden structure Dutch colonists built in this area in 1653 to defend themselves from the British and Native Americans.

Fort Knox

Manhattan

Wells Fargo

Wall Street

Đáp án

Bạn cần Đăng nhập và xác thực tài khoản để xem lời giải bài này !

Chuyên mục

Bài tập khác

Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay