Australian Aboriginal Governance (2)

Trang chủ Onthionline.net Bài tập tiếng anh
Cập nhật ngày:2010-02-11 Lượt xem:2184 Level:(2)

2. Two recent policy ......... (one from the Council of Australian Governments, and one from the Northern Territory Government) raise the need for such a question.

initializations

initials

initiations

initiatives

Đáp án

Bạn cần Đăng nhập và xác thực tài khoản để xem lời giải bài này !

Chuyên mục

Bài tập khác

Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay