Asset Classes (3)

Trang chủ Onthionline.net Bài tập tiếng anh
Cập nhật ngày:2008-00-21 Lượt xem:37149 Level:(3)

3. Studies have shown that the key to successful investing is to ......... your wealth among different asset classes.

diverge

expand

range

spread

Đáp án

Bạn cần Đăng nhập và xác thực tài khoản để xem lời giải bài này !

Chuyên mục

Bài tập khác

Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay