Evolution of the Stock Exchange (7)

Trang chủ Onthionline.net Bài tập tiếng anh
Cập nhật ngày:2013-03-27 Lượt xem:40394 Level:(7)

7. In order to define what a Stock Exchange is today, you have to understand the unstoppable progress, or ........., of technology.

barrage

bombardment

juggernaut

ramrod

Đáp án

Bạn cần Đăng nhập và xác thực tài khoản để xem lời giải bài này !

Chuyên mục

Bài tập khác

Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay