Auditing (1)

Trang chủ Onthionline.net Bài tập tiếng anh
Cập nhật ngày:2012-03-13 Lượt xem:2192 Level:(1)

1. The purpose of an audit is to gather and evaluate evidence in order to form an opinion on the ......... of a company's financial statements.

rationality

realization

reliability

responsibility

Đáp án

Bạn cần Đăng nhập và xác thực tài khoản để xem lời giải bài này !

Chuyên mục

Bài tập khác

Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay