Annual Report (1)

Trang chủ Onthionline.net Bài tập tiếng anh
Cập nhật ngày:2010-05-12 Lượt xem:2329 Level:(1)

1. Our annual report was ......... to the shareholders on 31 March.

submerged

submitted

subordinated

subtracted

Đáp án

Bạn cần Đăng nhập và xác thực tài khoản để xem lời giải bài này !

Chuyên mục

Bài tập khác

Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay