Annual Report (2)

Trang chủ Onthionline.net Bài tập tiếng anh
Cập nhật ngày:2011-08-11 Lượt xem:14422 Level:(2)

2. Turnover remained constant through the ......... year.

annual

fiscal

physical

revenue

Đáp án

Bạn cần Đăng nhập và xác thực tài khoản để xem lời giải bài này !

Chuyên mục

Bài tập khác

Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay