Annual Report (4)

Trang chủ Onthionline.net Bài tập tiếng anh
Cập nhật ngày:2008-02-22 Lượt xem:2307 Level:(4)

4. Sales fell gradually in the first two quarters, but ......... in the second half of the year.

realigned

recalled

recovered

resisted

Đáp án

Bạn cần Đăng nhập và xác thực tài khoản để xem lời giải bài này !

Chuyên mục

Bài tập khác

Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay