Basic Electronics (7)

Trang chủ Onthionline.net Bài tập tiếng anh
Cập nhật ngày:2011-11-16 Lượt xem:13841 Level:(7)

7. There are three divisions to an electronics system, an example of which is a television ..........

box

case

kit

set

Đáp án

Bạn cần Đăng nhập và xác thực tài khoản để xem lời giải bài này !

Chuyên mục

Bài tập khác

Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay