Secretarial Office Procedures (2)

Trang chủ Onthionline.net Bài tập tiếng anh
Cập nhật ngày:2011-00-12 Lượt xem:19057 Level:(2)

2. Operational restructuring and automated procedures have presented secretaries with a broad range of new responsibilities formerly ......... for managerial levels.

assigned

maintained

reserved

restricted

Đáp án

Bạn cần Đăng nhập và xác thực tài khoản để xem lời giải bài này !

Chuyên mục

Bài tập khác

Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay