Secretarial Office Procedures (6)

Trang chủ Onthionline.net Bài tập tiếng anh
Cập nhật ngày:2012-08-12 Lượt xem:15290 Level:(6)

6. Many secretaries also ......... travel arrangements and contact clients.

apportion

craft

handle

manipulate

Đáp án

Bạn cần Đăng nhập và xác thực tài khoản để xem lời giải bài này !

Chuyên mục

Bài tập khác

Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay