Warranties (8)

Trang chủ Onthionline.net Bài tập tiếng anh
Cập nhật ngày:2011-02-15 Lượt xem:37125 Level:(8)

8. Clear ......... is an affirmation that the product has not been stolen and is not otherwise illegal.

byline

caption

headline

title

Đáp án

Bạn cần Đăng nhập và xác thực tài khoản để xem lời giải bài này !

Chuyên mục

Bài tập khác

Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay