Phrasal idioms with the verb ‘go’ (7)

Trang chủ Onthionline.net Bài tập tiếng anh
Cập nhật ngày:2013-01-18 Lượt xem:40730 Level:(7)

7.Two out of every five companies struck by disaster......... of business.

go back

go over

go out

go off

Đáp án

Bạn cần Đăng nhập và xác thực tài khoản để xem lời giải bài này !

Chuyên mục

Bài tập khác

Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay