Story (13)

Trang chủ Onthionline.net Bài tập tiếng anh
Cập nhật ngày:2013-01-24 Lượt xem:36975 Level:(13)

3.Perhaps I should turn that word 'waiting'......... a more specific explanation: I mean being a waiter in a hotel.

down

to

into

aside from

Đáp án

Bạn cần Đăng nhập và xác thực tài khoản để xem lời giải bài này !

Chuyên mục

Bài tập khác

Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay